Różnice pomiędzy ubezpieczeniem OC a AC oraz ubezpieczenia NNW i Assisatnce

Rynek ubezpieczeń jest przebogaty w oferty w różnych ubezpieczeń, które mają chronić nas od następstw zdarzeń drogowych. Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do „wykupienia”, którego obliguje nas ustawodawca, poniżej krótki…

Czytaj dalejRóżnice pomiędzy ubezpieczeniem OC a AC oraz ubezpieczenia NNW i Assisatnce

Postępowanie pojednawcze – zawezwanie do próby ugodowej – korzyści dla stron

Oddział 2 działu II „Postępowanie przed sądami pierwszej instancji” to zaledwie 3 artykuły (184 – 186 k.p.c.), ale mogą pełnić niezwykle istotną rolę w postępowaniu cywilnym, zwłaszcza w sporach gospodarczych.…

Czytaj dalejPostępowanie pojednawcze – zawezwanie do próby ugodowej – korzyści dla stron

Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Ustawodawca jasno określił przypadki, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 1 k.p.) albo z przyczyn niezawinionych przez pracownika (art. 53…

Czytaj dalejUprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Postępowanie w sprawie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, gdy dłużnik długotrwale nie reguluje swoich zobowiązań, a mimo wszystko prowadzi dalej działalność gospodarczą. W takiej sytuacji warto pamiętać o możliwości orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia…

Czytaj dalejPostępowanie w sprawie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Szkody majątkowe a szkody na osobie – różnice w zakresie odpowiedzialności

Zdarzenie powodujące szkodę może przydarzyć się każdemu. Ta mało przyjemna okoliczność może skutkować koniecznością naprawienia szkody przez osobę odpowiedzialną za jej zaistnienie. Najczęściej (acz nie zawsze) w ramach ubezpieczenia szkodę…

Czytaj dalejSzkody majątkowe a szkody na osobie – różnice w zakresie odpowiedzialności

Jak wyliczyć wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę?

W przypadku spraw o zadośćuczynienie przed rozpoczęciem sporu sądowego wielu zastanawia, się jak wyliczyć wartość przedmiotu sporu. Przepisy Kodeksu cywilnego nie zawierają szczegółowych podpowiedzi, czym należy się kierować przy miarkowaniu…

Czytaj dalejJak wyliczyć wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę?

Roszczenia wspólnoty

Wiele wspólnot mieszkaniowych boryka się z problemem niepłacących właścicieli mieszkań. W wyniku takiej sytuacji reszta lokatorów ponosi zwiększone koszty utrzymania wspólnej nieruchomości. Może też dojść do sytuacji, ze wspólnota mieszkaniowa…

Czytaj dalejRoszczenia wspólnoty

Mandat i co dalej?

Każdemu zdarzyć się może podróżować komunikacją publiczną bez ważnego biletu. Niejednokrotnie, w obliczu nieprawidłowo przeprowadzonej kontroli, brak ważnego dokumentu przewozu nie wynika z naszej winy. W wypadku przeprowadzenia kontroli pasażer…

Czytaj dalejMandat i co dalej?

Służebność przesyłu

W dzisiejszej rzeczywistości bardzo często spotykamy się z okolicznością, iż na naszej nieruchomości zostały usytuowane urządzenia przesyłowe wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do doprowadzania lub odprowadzania energii elektrycznej, ścieków, gazu itp. Częstokroć…

Czytaj dalejSłużebność przesyłu

Dobór środków obrony przysługujących dłużnikowi wobec wierzyciela, po wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

W sytuacji gdy dłużnik po wszczęciu wobec niego egzekucji sądowej przez komornika sądowego posiada wątpliwość co do zasadności i wymagalność obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym, ustawodawca przewidział w art. 840 §1…

Czytaj dalejDobór środków obrony przysługujących dłużnikowi wobec wierzyciela, po wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny przed dniem 03.08.2008 r.

Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Przepis ten został wprowadzony do Kodeksu cywilnego…

Czytaj dalejZadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny przed dniem 03.08.2008 r.