Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.K. informuje  o możliwości składania  reklamacji wnoszonych przez osoby zadłużone lub przez inne osoby, które zgłaszają zastrzeżenia dotyczące kontaktów ze strony Kancelarii.

Reklamacje mogą być składane:

  1. W formie pisemnej za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej na adres: Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa.
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@i-rs.pl

Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona w możliwie najkrótszym czasie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia. W wyjątkowych sytuacjach rozpatrywanie reklamacji może potrwać do 60 dni od daty jej otrzymania. W takiej sytuacji zostaną Państwo poinformowani o przyczynach opóźnienia.