Wypłata z rachunku bankowego po śmierci

Każdy z nas kiedyś stracił kogoś bliskiego. Niekiedy żałoba nie jest czasem jedynie opłakiwania utraty bliskiej nam osoby, zadumy i refleksji ale wiąże się ze strachem przed zaciśnięciem pasa w związku z organizowaniem pogrzebu. Często zasiłek pogrzebowy nie pokrywa wszystkich kosztów pochówku. W przypadku zaś nie pozostawienia przez zmarłego testamentu albo przy skomplikowanej sytuacji prawnej pozostawionego spadku nie możemy liczyć na zastrzyk finansowy, który pozwolił by pokryć koszty związane z pogrzebem. Sięgamy zatem do naszych oszczędności albo co gorsza zapożyczamy się by godnie pożegnać zmarłego. Ustawodawca na taką okoliczność przyszedł nam z pomocą. Obecnie większość z nas posiada konto oszczędnościowe bądź oszczędnościowo-rozliczeniowe na którym trzyma środki przeznaczone na bieżące wydatki. Niestety nawet gdy posiadamy pełnomocnictwo do dysponowania środkami zmarłego, wygasło z chwilą jego śmierci. Art 55 ust. 1 pkt.1 Prawa Bankowego (Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939) dopuszcza jednak podjęcie środków z rachunku bankowego nawet w przypadku, gdy nie jesteśmy spadkobiercą danej osoby, na pokrycie kosztów pochówku. Zobowiązani jesteśmy przedstawić faktury i rachunki z poniesionych wydatków. Ustawodawca nie podaje limitu wypłaty z rachunku,bo jest to wysokość zgromadzonych środków za życia przez zmarłego, natomiast ma to być kwota pozwalająca zorganizować ostatnie pożegnanie zgodnie z przyjętymi zwyczajami w danym środowisku. Wnioskować możemy o wypłatę środków m.in na zakup trumny, odzieży dla zmarłego, wykup miejsca na cmentarzu o ile koszty te nie zostaną pokryte z innych źródeł np. zasiłku pogrzebowego. Wypłacone na ten cel środki nie wchodzą potem w skład spadku po zmarłym.

Udostępnij: