Strefa dłużnika

Zaloguj się do platformy i uzyskaj informacje dotyczące dostępnych form płatności oraz harmonogramów spłat.

Dostałeś od nas list? E- Mail? SMS?

Przede wszystkim racjonalnie podejdź do sytuacji. Naszym celem jest polubowne rozwiązanie i uniknięcie stresującego i kosztownego dla Ciebie postępowania sądowego a następnie egzekucji komorniczej.

Odbierając od nas list, przeczytaj dokładnie treść – uzyskasz w nim informacje o wierzycielu, wysokości zadłużenia oraz numerze konta bankowego, na które powinieneś wpłacić zaległą kwotę.

W liście otrzymujesz również indywidulany LOGIN do STREFY DŁUŻNIKA.

Następny krok z Twojej strony

W dowolnym czasie masz dostęp do STREFY DŁUŻNIKA.

Pierwsze logowanie

Podaj login otrzymany od Kancelarii
Hasło : ZADZWOŃ 22 133 52 25

Wyjdź z zadłużenia

Jak dokonać płatności?

Twoje zobowiązanie jest bezsporne , najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie jest bezzwłoczna spłata zadłużenia dostępna na stronie. SKORZYSTAJ Z PLATNOŚCI ON LINE.

Pamiętaj, że wierzyciel za każdy dzień spóźnienia może naliczyć odsetki za opóźnienie. W niektórych sytuacjach mogą również pojawić się koszty związane z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi.

Dlatego spróbujmy porozumieć się w pierwszym możliwym terminie.

Dlaczego warto skorzystać ze strefy dłużnika

Korzyści ze Strefy Dłużnika

Na platformie Strefy Dłużnika , informacje są widoczne tylko dla Ciebie , dostępne formy płatności , harmonogramy, ustalenia rat z działem windykacji.

Jeśli wysokość zadłużenia budzi Twoje zastrzeżenia , odszukaj dowody wpłat lub inne dokumenty potwierdzające Twoją wersję Koniecznie SKONTAKTUJ SIĘ z nami . Nasz dział zweryfikuje otrzymane dokumenty i udzieli stosownej odpowiedzi.

Zawsze można wysłać potwierdzenie spłaty na adres windykacja@i-rs.pl

Kluczowa zasada - Współpracuj!

Jeśli masz pytania, coś budzi Twoje wątpliwości Skontaktuj się.

Pamiętaj, że UNIKANIE KONTAKTU oraz LEKCEWAŻENIE USTALEŃ z negocjatorem, naraża Cię na wszczęcie bez uprzedzenia postępowania sądowego, a tym samym na dodatkowe koszty i utratę wiarygodności.