Kancelaria zapewnia dłużnikom swoich Klientów dostęp on-line do danych o zadłużeniu. Aplikacja on-line pozwala na bieżącą weryfikację statusu spraw, sald oraz ustaleń.

Logowanie do strefy Dłużnika