Loading...

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW

Kancelaria Radców prawnych Ryszewski, Szubierajski Sp.k działa na rynku usług prawnych od 2012 r. Kompleksowo wspieramy biznes naszych klientów oferując [...]

WSZCZĘCIE EGZEKUCJI A PRZEJŚCIE UPRAWNIENIA NA INNĄ OSOBĘ PO POWSTANIU TYTUŁU WYKONAWCZEGO

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do kłopotów finansowych wielu branż w kraju, efektem czego w ostatnim czasie na popularności zyskało zjawisko [...]

WYMAGAJĄCA RELACJA WIERZYCIELA Z KOMORNIKIEM – K.P.C TO NIE WSZYSTKO

Dlaczego współpraca wierzyciela z komornikiem powinnna być relacją, a nie jedynie wymianą korespondencji? I dlaczego często nią nie jest? Z [...]

UMORZENIE EGZEKUCJI – SKUTKI DLA WIERZYCIELA

Proces odzyskiwania długu zaczyna się często od monitoringu płatności wierzytelności jeszcze niewymagalnych. Proces ten ma  na celu głównie zdyscyplinowanie płatnika [...]

CZY WARTO ROZDRABNIAĆ ROSZCZENIE W SPRAWACH UBEZPIECZENIOWYCH?

„Ryzyko związane z dochodzeniem jedynie części przysługującego powodowi roszczenia obciąża jego samego.”[1]   W sprawach ubezpieczeniowych dochodzenie części roszczenia nie [...]

NOWA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego, w tym istotne zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka [...]

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 5.0 – chaosu w egzekucji ciąg dalszy.

Kolejna odsłona tarczy antykryzysowej nie wprowadziła de facto żadnych zmian w zakresie postępowania egzekucyjnego.  Ustawodawca działa doraźnie, a skutki pozornej [...]

ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ – NARZEDZIE DO PRZERWANIA BIEGU PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ CZY RZECZYWISTA WOLA ZAWARCIA UGODY?

W polskim porządku prawnym roszczenia majątkowe wraz z upływem czasu co do zasady ulegają przedawnieniu, a ich dochodzenie jakkolwiek możliwe [...]

DORĘCZENIA ZA POŚREDNICTWEM KOMORNIKA

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. wprowadzone zostały nowe zasady regulujące doręczenie pism procesowych przez komornika sądowego. Sama instytucja [...]

ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – PODSUMOWANIE

W 2019 i 2020 roku miały miejsce istotne zmiany w zakresie procedury cywilnej. Zmieniły się nie tylko przepisy kodeksu postępowania [...]