NOWE TECHNOLOGIE W BRANŻY WINDYKACYJNEJ

Żyjemy w czasach, w których tempo rozwoju technologicznego jest imponujące. Niektóre obecne rozwiązania informatyczne jeszcze kilkanaście lat temu oceniane były w kategorii science fiction. Rozwój technologiczny dotyka de facto wszystkich dziedzin naszego życia – zarówno tego prywatnego jak i biznesowego. Czynności jeszcze do niedawna zajmujące nam sporo czasu i np. wymuszające wyjście z domu, dotarcie do określonego celu i tam wykonanie określonej czynności, teraz możemy zrobić z poziomu domowego fotela.

Dynamiczne zmiany  w zakresie wprowadzania nowych technologii w instytucjach finansowych, mają swoją genezę w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Pierwszy zintegrowany system informatyczny w polskiej bankowości , został wprowadzony w roku 1997 przez Bank Przemysłowo Handlowy, kolejnym był Powszechny Bank Kredytowy który  w roku 1998 wdrożył zintegrowany system Profile.

Zmiany na owe czasy były rewolucyjne, bo oto z autonomicznego – oddziałowego – systemu informatycznego, nastąpiło przejście na centralny. Spowodowało to oczywiście sporo zmian w ówczesnej bankowości – głównie centralizacje procesów, reorganizację pracy oddziałów banków często związaną z przeniesieniem bądź redukcją stanowisk, przeniesienie na szczebel centralny procesów decyzyjnych np. w zakresie decyzji kredytowych czy wreszcie procesów windykacyjnych również koordynowanych i zarządzanych  centralnie.  Był to początek procesu informatyzacji i wprowadzania nowych technologii który ciągle trwa.

Dziś samo utrzymanie się na rynku nie mówiąc nawet o osiągnięciu przewagi konkurencyjnej, w biznesie  nie jest możliwe bez zainwestowania w rozwój technologii.

Wymagania Klienta wymusiły i nadal wymuszają na przedsiębiorcach ciągłe ulepszanie swoich systemów i automatyzacje procesów. Kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach, to dziś w dużej mierze  ludzie młodzi,  urodzeni już w czasach rozwijających się technologii a zatem są skłonni do wprowadzania nowinek informatycznych wzbogacających i usprawniających codzienną prace zespołów. Narzędzia informatyczne  w których zaimplementowane są  automaty mailingowe, sms-owe,  chat-boty, voice-boty są już codzienną praktyką polskich firm.

Usprawnienie procesów, poprawa bezpieczeństwa danych, to w tej chwili jedne z kluczowych działań przedsiębiorców. Branża zarządzania wierzytelnościami jak inne z obszaru finansów,  nie stoi oczywiście w miejscu. Tu następuje również dynamiczna , progresywna automatyzacja procesów, która jest w obecnym czasie jednym z głównych wyzwań z jakimi muszą zmierzyć się firmy windykacyjne, bo jest to swojego rodzaju być albo nie być znaczącym graczem na rynku zarządzania wierzytelnościami.

Wprowadzane zmiany technologiczne mają służyć obu stronom czyli nie tylko kancelariom windykacyjnym ale także wierzycielom czy tez pełnomocnikom wierzycieli.

Od kilku miesięcy spółka Smart Business Software wdraża na rynku oprogramowanie do efektywnego zarządzania procesami  egzekucyjnymi w relacjach wierzycieli – lub ich pełnomocników, z komornikami. Prawnicy oraz zespół IT Kancelarii Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski są współautorami tego narzędzia.    Blisko 10 letnia działalność kancelarii specjalizującej się w zarządzaniu wierzytelnościami ma istotne znaczenie w dostosowaniu tego narzędzia do oczekiwań rynku zarządzania wierzytelnościami. Dostrzeżona została potrzeba usprawnienia wymiany informacji z komornikami a w konsekwencji systematyzacja danych i usprawnienie monitoringu komorniczego – usługi od kilku lat oferowanej przez kancelarię.

System służy do automatycznego i masowego zarządzania sprawami znajdującymi się w egzekucji komorniczej w oparciu o dane z czynności komorniczych i przede wszystkim do zautomatyzowanego monitoringu wszystkich spraw znajdujących się u komorników. Umożliwia on w trybie on-line na zaciąganie  danych, zarówno w pojedynczej sprawie, jak również masowo. System generuje raport zawierający ponad 130 ustrukturyzowanych biznesowo informacji dla każdej ze spraw.

Rdzeniem oprogramowania jest automatyczny monitoring, tj. silnik decyzyjny, który na podstawie pobranych informacji, wskazuje jakie czynności powinny, a nie zostały w sprawie podjęte. Rozwiązanie to jest zatem korzystne zarówno dla wierzycieli jak i samych komorników. W czasach gdy większość regulacji wprowadza na komorników co raz więcej obowiązków my dostarczamy narzędzie, które może im pomóc w zarządzaniu sprawami i podnieść efektywność ich działań.

Narzędzie pozwala na optymalizacje procesów egzekucyjnych, a finalnie ma na celu zwiększenie skuteczności działań na etapie postępowania egzekucyjnego.

System jest dedykowany przede wszystkim do podmiotów zarządzających wierzytelnościami, zarówno dla wierzycieli pierwotnych jak i wtórnych oraz ich pełnomocników, którzy wykonują czynności na sprawach własnych i zleconych.

Obecnie wdrożone są wersje „sopocka” i „krakowska „  obejmujące obszar całego kraju,   a do współpracy w zakresie korzystania z oprogramowania przystąpiło blisko 300 kancelarii komorniczych.

Bogusław Gębarowski

Udostępnij: