PROGRAM OCHRONA 5%

 

Czym jest program ochrona 5%

Program ochrona 5% jest programem dedykowanym dla wierzycieli, którzy znaleźli się w sytuacji, w której komornik sadowy w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego informuje wierzyciela o tym, że dłużnik zmarł.
W takiej sytuacji wierzyciele stają przed realnym problemem – poczekać na umorzenie egzekucji w oparciu o art. art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c. i tym samym ponieść koszt umorzenia równy 5% sumy roszczenia pozostającego do wyegzekwowania, czy podjąć działania zmierzające do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec spadkobierców?

Niewątpliwie proces spadkowy jest zindywidualizowany i długotrwały, z tego też powodu większość wierzycieli masowych rezygnuje z jego prowadzenia i tym samym powiększa koszty procesów egzekucyjnych o równowartość 5% sumy roszczeń pozostających do wyegzekwowania. Te wartości obciążają wynik kosztowy, co przy znacznym saldzie spraw może być istotna wartością w całym obrazie.
Można temu skutecznie przeciwdziałać.

Program ochrony 5% polega na wdrożeniu wypracowanego przez Kancelarię protokołu działania zmierzającego do szybkiego przeprowadzenia procesu weryfikacyjnego/spadkowego/klauzulowego/windykacji polubownej w stosunku do spadkobierców.

Wszystkie te czynności Kancelaria podejmuje dla rozwiązania kwestii znacznych kosztów będących następstwem zgonu dłużnika, który nastąpił w trakcie trwającego postępowania egzekucji komorniczej.

Działania podejmowane przez Kancelarię umożliwiają wierzycielowi nie tylko uniknąć kosztów 5%, ale przede wszystkim  dają realna szansę na przeprowadzenie skutecznej egzekucji komorniczej w stosunku do spadkobierców dłużnika.

Twoja organizacja chce poprawić wyniki, szukasz przestrzeni do optymalizacji procesów i wyniku finansowego?

Porozmawiajmy o możliwości współpracy, Kancelaria może zaprojektować dla Twojej organizacji proces szyty na miarę i do potrzeb.

Udostępnij: