6 LIPCA – DZIEŃ RADCY PRAWNEGO

6 lipca , radcy prawni obchodzą swoje święto ustanowione w 2011 roku przez Krajową Radę Radców Prawnych, na pamiątkę przyjęcia przez Sejm 6 lipca 1982 roku, Ustawy o Radcach Prawnych.

Zawód radcy prawnego, jest profesją stosunkowo młodą – jego historię można podzielić na trzy etapy: pierwszy- to data 13 grudnia 1961, kiedy to ówczesna Rada Ministrów podjęła Uchwałę nr 533  w sprawie obsługi prawnej tzw. sektora uspołecznionego.  Druga ważna data dla przedstawicieli tego zawodu, to wspomniana już Ustawa o Radcach Prawnych z 6 lipca 1982 roku. Ustawa powołała do życia zawód radcy prawnego, a także samorząd radców prawnych. Określiła również zasady wykonywania obsługi prawnej przez radców prawnych Trzecie przełomowe wydarzenie, to Ustawa z 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej. Artykuł 24 tej ustawy, wymienia udzielanie pomocy prawnej jako jeden z rodzajów działalności gospodarczej. Zgodnie z tym przepisem pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych mogli świadczyć adwokaci i radcowie prawni w indywidualnych kancelariach, spółkach osobowych i kapitałowych oraz w spółdzielniach. .Powstało wówczas wiele indywidualnych kancelarii i spółek .

Samorząd radcowski jest obecnie największym samorządem prawniczym w kraju. Zrzesza ponad 41 tysięcy osób, w tym  ponad 31 tysięcy radczyń i radców prawnych oraz ponad 10 tysięcy aplikantów.

Czego można życzyć radcom prawnym z okazji ich święta? Skutecznych działań, poczucia satysfakcji płynących z podejmowanych wyzwań oraz nieustających sukcesów zawodowych – tego wszystkim radcom prawnym i aplikantom radcowskim życzymy.  

Udostępnij: