LICENCJA KNF NA ZARZĄDZANIE SEKURYTYZOWANYMI WIERZYTELNOŚCIAMI

Czerwiec obfituje w naszej kancelarii w osiągnięcia i sukcesy: po wyróżnieniu wspólnika kancelarii radcy prawnego Michała Ryszewskiego  w ramach TOP50 Managers of Loan Market in Poland, zajęciu po raz trzeci z rzędu III miejsca w kategorii Nowe Prawo w rankingu dziennika Rzeczpospolita, uzyskaniu Certyfikatu Etyki Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, 22 czerwca 2021 roku,  Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zarządzanie przez Kancelarię Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k. sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.

W toku postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych, Komisja bada, czy podmiot, który zamierza prowadzić licencjonowaną działalność, daje rękojmię wykonywania zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami zgodnie z zasadami  uczciwego obrotu oraz w sposób należycie zabezpieczający interesy uczestników funduszy sekurytyzacyjnych.

Na podstawie Decyzji KNF, Kancelaria dołączyła do podmiotów  posiadających zezwolenie na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami,  mogących zawierać z towarzystwem zarządzającym funduszem sekurytyzacyjnym umowę zarządzania całością lub częścią portfela inwestycyjnego obejmującego pulę wierzytelności lub sekurytyzowane wierzytelności.

Otwiera się tym samym nowy rozdział w dynamicznym rozwoju Kancelarii.

 

Udostępnij: