KONGRES REGULACJI PRAWNYCH W OBSZARZE ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI

 

26 kwietnia 2023 w hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie, odbędzie się kolejny Kongres Regulacji Prawnych Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Kongres poświęcony regulacjom w obszarze zarządzania wierzytelnościami ma na celu omówienie najistotniejszych zmian i postulatów legislacyjnych w zakresie szeroko pojętego zarządzania wierzytelnościami. Podczas kongresu eksperci dokonają oceny wpływu zmian legislacyjnych na funkcjonowanie wierzycieli i dochodzenie przez nich roszczeń zarówno w aspekcie masowym jak i jednostkowym. Ponadto, Kongres odpowie na pytania dotyczące szans i zagrożeń związanych ze zmieniającą się rzeczywistością legislacyjną.

Do Rady programowej Kongresu zaproszony został Partner Zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski, mec. Michał Ryszewski

Udostępnij: