ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI TO NASZA SPECJALNOŚĆ

 

POMAGAMY FIRMOM ODZYSKAĆ PIENIĄDZE

W obecnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej przedsiębiorcy powinni przykładać większą uwagę do zarządzania wierzytelnościami. Niezależnie od wielkości swojej firmy mogą, a nawet powinni, podjąć współpracę z kancelarią specjalizującą się w zarządzaniu należnościami. Kompleksowa usługa obejmuje monitorowanie płatności, windykację polubowną i sądowo-egzekucyjną. Kompleksowość pozwala przede wszystkim zaoszczędzić czas i pieniądze na wdrażanie kolejnych podmiotów.

Narzędzia i procesy, które wspierają zarządzanie należnościami, to:

  • Monitoring płatności: jeżeli przedsiębiorca planuje lub wprowadził już kredyt kupiecki, czyli sprzedaje towar czy usługę z odroczonym terminem płatności, powinien systematycznie monitorować spływ należności i kontrolować poziom wykorzystania przyznanego limitu. Firmy zajmujące się monitoringiem płatności mają własne procedury, które gwarantują systematycznie kontrolowanie należności powierzonej bazy klientów. Monitoring należności pozwala na ocenę moralności płatniczej kontrahenta i na tej podstawie wprowadzenia ewentualnych zmian w warunkach udzielania kredytu kupieckiego.
  • Windykacja polubowna: jej celem jest odzyskanie należności w maksymalnie krótkim czasie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi. W ramach windykacji polubownej następuje kontakt telefoniczny do dłużnika, wysyła się mu wezwania do zapłaty, zawiera ugody i porozumienia. Windykacji polubownej może towarzyszyć kontakt osobisty w postaci windykacji terenowej, upublicznienie danych o zadłużeniu przedsiębiorstwa na giełdach długów lub w biurach informacji gospodarczej.
  • Windykacja sądowa i egzekucyjna: czynności w postępowaniu sądowym obejmują dobór właściwej strategii procesowej, sporządzanie stosownych pism procesowych, udział w rozprawach sądowych i dokonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach prawa, a następnie egzekwowanie ich na podstawie tytułu wykonawczego w procesie egzekucji komorniczej.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że im więcej czasu upłynie od terminu zapłaty, tym mniejsze są szanse na odzyskanie należności. Dlatego ważne jest, aby proces odzyskiwania należności rozpocząć jak najszybciej.

Zarządzanie wierzytelnościami to nasza specjalność

Jeśli jesteście Państwo przedstawicielami banku, instytucji pożyczkowej, zakładu ubezpieczeń lub przedsiębiorcą generującym duże ilości płatności, który zmaga się z konsekwencjami zaległych należności lub jesteście przedstawicielami firmy windykacyjnej i planujecie oddelegować część obowiązków i zwiększyć skuteczność swoich działań – sprawimy, że szybko osiągniecie swój cel.

Jesteśmy jedną z największych i dynamicznie rozwijających się kancelarii prawniczych specjalizującą się w obsłudze wierzytelności masowych. Nasza firma współtworzyła oprogramowania do zarządzania procesami na etapie egzekucyjnym.

Skuteczne zarządzanie wierzytelnościami to podstawa rozwoju każdego biznesu. Brak skutecznego zarządzania wierzytelnościami może doprowadzić biznes do upadku.

Według badań przeprowadzonych przez BIG Info Monitor aż 60 % polskich firm wskazało zatory płatnicze jako jeden z głównych powodów powstania problemów finansowych. Natomiast 82 % przedsiębiorstw postrzega nieterminowe regulowanie płatności jako poważną przeszkodę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

By chronić się przed nierzetelnymi kontrahentami i utratą płynności finansowej, warto bazować na wiedzy doświadczonych specjalistów, którzy zminimalizują ryzyko wystąpienia zatoru płatniczego i skutecznie będą dochodzić powstałych już należności.

Współpraca z nami to gwarancja i pewność szybkiego odzyskania należności. Nasi specjaliści wspierają instytucje finansowe oraz inne przedsiębiorstwa na różnym etapie rozwoju biznesu. Pomagają w optymalizacji procesów zarządzania wierzytelnościami i dochodzeniu należności.

Współpracując z naszą kancelarią macie Państwo pewność, że bez względu na stopień trudności sprawy, zawsze będą Was wspierać doświadczeni eksperci.

Jesteśmy aktywni na każdym etapie postępowania. Umiemy spowodować, że nawet najbardziej oporny dłużnik ureguluje zaległe należności.  Wykorzystujemy sprawdzone techniki wywiadowcze i psychologiczne. Dzięki temu praktycznie zawsze osiągamy postawiony przed nami cel. Działamy w zgodzie z zasadami etyki zawodowej, zarówno tej wynikającej z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego jak i Zasad Dobrych Praktyk Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, którego jesteśmy od kilku lat członkiem. Po raz kolejny w 2023 roku otrzymaliśmy Certyfikat Etyki.

Nad odzyskaniem Państwa należności pracują specjaliści w nowoczesnym Call Center. Skutecznie będą rozmawiać z każdym dłużnikiem, wykorzystując nowe technologie i  sprawdzone techniki perswazji, które skłaniają do spłaty należności.

W zakresie postępowania sądowego przygotujemy dokumentację niezbędną do wszczęcia procesu, a powołując się na wnioski dowodowe osobowe i przedmiotowe, uwiarygadniamy racje naszych Partnerów, czego efektem jest doprowadzenie do uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego.

Nasza kancelaria zapewnia także kompleksową obsługę spraw w toku postępowania upadłościowego
i restrukturyzacyjnego. Sporządzamy kompletne zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości. Prowadzimy nadzór nad przebiegiem postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. Podejmujemy wszystkie czynności przewidziane prawem, które mają przede wszystkim zabezpieczyć pozycję Klienta.

Posiadamy bogate doświadczenie w podejmowaniu kompleksowych działań w ramach postępowania spadkowego oraz w ramach postępowań prowadzonych wobec spadkobierców zmarłych dłużników.  W ramach ww. postępowania spadkowego kancelaria ustala, czy dla danego dłużnika toczyło się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku lub czy sporządzony został akt poświadczenia dziedziczenia, a jeśli tak to pozyskuje akt poświadczenia dziedziczenia lub odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, uzyskuje niezbędne odpisy z akt Urzędu Stanu Cywilnego, monitoruje przebieg sprawy o stwierdzenie nabycia spadku.  Gdy postępowanie spadkowe toczy się z wniosku innego podmiotu – kancelaria przyłącza się do postępowania jako strona, wykazując interes prawny w zakresie stwierdzenia kręgu spadkobierców.

Jeśli chcecie Państwo skutecznie zarządzać wierzytelnościami, warto bazować na wiedzy specjalistów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu zminimalizują ryzyko wystąpienia zatoru płatniczego i będą skutecznie dochodzić powstałych już należności.

Zapraszamy do współpracy.

 

 

 

Udostępnij: