KONSTYTUCJA BIZNESU – CZYM JEST I JAKIE WNOSI KORZYŚCI DLA PRZEDSIEBIORCÓW

Konstytucja Biznesu jest to pakiet pięciu ustaw:

  1. Prawo przedsiębiorców;
  2. Przepisy wprowadzające Ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;
  3. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
  4. Ustawa o Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
  5. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.

których celem było zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Konstytucja Biznesu weszła w życie w roku 2018, jednak warto przypomnieć jej główne założenia.

Zmiany, które wprowadziła Konstytucja biznesu dotyczą między innymi obszarów relacji przedsiębiorcy z urzędami, zakładania firmy – w tym zawieszania działalności, zasad tworzenia prawa gospodarczego czy wreszcie obowiązków związanych z prowadzeniem działalności.  Dodatkowo,   Konstytucja Biznesu wprowadziła instytucję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – jako strażnika praw przedsiębiorców.

Najważniejszą ustawą w ramach Konstytucji Biznesu jest Prawo przedsiębiorców, które określa najważniejsze prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie korzyści dla Przedsiębiorców wprowadziła Konstytucja Biznesu?   O tym rozmawialiśmy podczas cyklu webinariów PRAWO i PODATKI zorganizowanych przez naszą Kancelarię.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami z webinariów które w cyklach miesięcznych od listopada 2022 do stycznia 2023 transmitowaliśmy z naszej kancelarii. Z nagraniami można się zapoznać w naszej WIDEOTECE którą udostępniamy na naszej nowej stronie  internetowej.

Adres wideoteki: www.i-rs.pl/wideoteka/

Zapraszamy.

Bogusław Gębarowski

 

 

 

 

Udostępnij: