WYMAGAJĄCA RELACJA WIERZYCIELA Z KOMORNIKIEM – K.P.C TO NIE WSZYSTKO

18 stycznia, 2021|0 komentarzy

Dlaczego współpraca wierzyciela z komornikiem powinnna być relacją, a nie jedynie wymianą korespondencji? I dlaczego często nią nie jest? Z perspektywy wierzyciela, złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji [...]

UMORZENIE EGZEKUCJI – SKUTKI DLA WIERZYCIELA

6 stycznia, 2021|0 komentarzy

Proces odzyskiwania długu zaczyna się często od monitoringu płatności wierzytelności jeszcze niewymagalnych. Proces ten ma  na celu głównie zdyscyplinowanie płatnika i wywarcie na nim świadomości, że wierzyciel [...]

CZY WARTO ROZDRABNIAĆ ROSZCZENIE W SPRAWACH UBEZPIECZENIOWYCH?

14 grudnia, 2020|0 komentarzy

„Ryzyko związane z dochodzeniem jedynie części przysługującego powodowi roszczenia obciąża jego samego.”[1]   W sprawach ubezpieczeniowych dochodzenie części roszczenia nie należy do rzadkości. Przyczyn jest co najmniej [...]

NOWA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

9 grudnia, 2020|0 komentarzy

24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego, w tym istotne zmiany w zakresie upadłości [...]

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 5.0 – chaosu w egzekucji ciąg dalszy.

1 grudnia, 2020|0 komentarzy

Kolejna odsłona tarczy antykryzysowej nie wprowadziła de facto żadnych zmian w zakresie postępowania egzekucyjnego.  Ustawodawca działa doraźnie, [...]

ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ – NARZEDZIE DO PRZERWANIA BIEGU PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ CZY RZECZYWISTA WOLA ZAWARCIA UGODY?

25 listopada, 2020|0 komentarzy

W polskim porządku prawnym roszczenia majątkowe wraz z upływem czasu co do zasady ulegają przedawnieniu, a ich [...]

DORĘCZENIA ZA POŚREDNICTWEM KOMORNIKA

18 listopada, 2020|0 komentarzy

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. wprowadzone zostały nowe zasady regulujące doręczenie pism procesowych przez komornika [...]

ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – PODSUMOWANIE

9 listopada, 2020|0 komentarzy

W 2019 i 2020 roku miały miejsce istotne zmiany w zakresie procedury cywilnej. Zmieniły się nie tylko [...]

OCHRONA KONSUMENCKA DLA JEDNOOSOBOWYCH DZIAŁALNOSCI – ZMIANY OD 2021 r.

2 listopada, 2020|0 komentarzy

1 czerwca 2020 miały wejść w życie przepisy przyznające ochronę konsumencką jednoosobowym działalnościom gospodarczym.  Na mocy nowelizacji [...]

LET’S WORK TOGETHER

We work as a single united team with market leading firms around the world and give our clients the highest quality advice possible.

MAKE ENQUIRY