Loading...

Legalizacja pobytu i pracy dla obcokrajowców – Jakie zachować zasady?

Cudzoziemcy w Polsce pochodzący z krajów spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, zamierzający rozpocząć pracę w Polsce, obowiązani [...]

Budowa sąsiedniego bloku jest dla Ciebie uciążliwa? – Co robić z problemem immisji?

Mieszkasz w bloku? Dotyka cię problem immisji z nieruchomości sąsiedniej? Poproś członków zarządu wspólnoty o pomoc. Istotny z punktu widzenia [...]

Galeria

Zapraszamy do poznania naszego zespołu w odświeżonej zakładce Zespół.

Różnice pomiędzy ubezpieczeniem OC a AC oraz ubezpieczenia NNW i Assisatnce

Rynek ubezpieczeń jest przebogaty w oferty w różnych ubezpieczeń, które mają chronić nas od następstw zdarzeń drogowych. Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia [...]

Od 01.01.2017 r. płatności powyżej kwoty 15 tys. zł tylko przelewem

Od 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób [...]

Postępowanie pojednawcze – zawezwanie do próby ugodowej – korzyści dla stron

Oddział 2 działu II „Postępowanie przed sądami pierwszej instancji” to zaledwie 3 artykuły (184 – 186 k.p.c.), ale mogą pełnić [...]

Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Ustawodawca jasno określił przypadki, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § [...]

Administrator Danych Osobowych – kim jest i jakie pełni funkcje?

Te pytania obecnie zadaje sobie coraz więcej osób, gdyż rozpowszechnianie danych osobowych związane jest niemal z każdą naszą aktywnością i [...]

Wypłata z rachunku bankowego po śmierci

Każdy z nas kiedyś stracił kogoś bliskiego. Niekiedy żałoba nie jest czasem jedynie opłakiwania utraty bliskiej nam osoby, zadumy i [...]

Karty Dużej Rodziny – kto może być jej beneficjentem?

W dniu 01.01.2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. Dz.U.2014.1863 [...]