PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SZKOŁY JAKO SWOISTEGO „GWARANTA” BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

W dobie pandemicznych obostrzeń, każdy rodzic jest już przyzwyczajony do zdalnej edukacji swojego dziecka. Pandemia ciągle trwa, jednak obostrzenia sanitarno- [...]

CERTYFIKAT ETYKI ZPF

Miło powiadomić, że nasza Kancelaria po raz kolejny uzyskała Certyfikat Etyki  przyznawany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Znaleźliśmy się [...]

PODWYŻKA STÓP PROCENTOWYCH

Zgodnie z Ustawą o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r., wysokość stóp procentowych w Polsce ustala Rada [...]