NIECELOWE WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Wierzyciel w momencie uzyskania tytułu wykonawczego nabywa możliwość skierowania wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego co do świadczenia stwierdzonego tytułem egzekucyjnym [...]

ZAGROŻENIA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SIECI

Zagrożenia w sieci Przede wszystkim odpowiedzmy sobie z czym kojarzy się nam Internet?! Z niegranicznym rynkiem zbytu, promocją przedsiębiorstwa, technologią, [...]

PROCES LIKWIDACJI SZKÓD UBEZPIECZENIOWYCH -ZAGADNIENIA PRAWNE

W ramach projektu #webinariakancelarii, zapraszamy na kolejne spotkanie tym razem poświęcone procesowi likwidacji szkód ubezpieczeniowych. Zapraszamy wszystkich zainteresowany poruszaną w [...]