OSZUSTWA W UBEZPIECZENIACH OSOBOWYCH

Podatność działalności ubezpieczeniowej na nieuczciwe zachowania Działalność ubezpieczeniowa, będąca działalnością finansową, jest działalnością szczególnego zaufania. Nie jest możliwe takie ukształtowanie [...]

NADCHODZĄCE ZMIANY W PRAWIE SPADKOWYM

Wszystko wskazuje na to, że nadchodzą zmiany w prawie spadkowym. Rada Ministrów rozpoczęła prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie [...]

O FUNDUSZACH SEKURYTYZACYJNYCH (prawie ) WSZYSTKO

Czym jest sekurytyzacja? Poprzez pojęcie „sekurytyzacji” wierzytelności należy rozumieć transakcję, w ramach i dla potrzeb której zostaje  wyodrębniony z ksiąg [...]

6 LIPCA – DZIEŃ RADCY PRAWNEGO

6 lipca , radcy prawni obchodzą swoje święto ustanowione w 2011 roku przez Krajową Radę Radców Prawnych, na pamiątkę przyjęcia [...]