WSZCZĘCIE EGZEKUCJI A PRZEJŚCIE UPRAWNIENIA NA INNĄ OSOBĘ PO POWSTANIU TYTUŁU WYKONAWCZEGO

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do kłopotów finansowych wielu branż w kraju, efektem czego w ostatnim czasie na popularności zyskało zjawisko [...]

WYMAGAJĄCA RELACJA WIERZYCIELA Z KOMORNIKIEM – K.P.C TO NIE WSZYSTKO

Dlaczego współpraca wierzyciela z komornikiem powinnna być relacją, a nie jedynie wymianą korespondencji? I dlaczego często nią nie jest? Z [...]

UMORZENIE EGZEKUCJI – SKUTKI DLA WIERZYCIELA

Proces odzyskiwania długu zaczyna się często od monitoringu płatności wierzytelności jeszcze niewymagalnych. Proces ten ma  na celu głównie zdyscyplinowanie płatnika [...]