CZY WARTO ROZDRABNIAĆ ROSZCZENIE W SPRAWACH UBEZPIECZENIOWYCH?

„Ryzyko związane z dochodzeniem jedynie części przysługującego powodowi roszczenia obciąża jego samego.”[1]   W sprawach ubezpieczeniowych dochodzenie części roszczenia nie [...]

NOWA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego, w tym istotne zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka [...]

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 5.0 – chaosu w egzekucji ciąg dalszy.

Kolejna odsłona tarczy antykryzysowej nie wprowadziła de facto żadnych zmian w zakresie postępowania egzekucyjnego.  Ustawodawca działa doraźnie, a skutki pozornej [...]