Loading...

Przewlekłość postępowania?

Miesiąc, pół roku, dwa lata lub więcej? Postępowanie sądowe przedłuża się i mamy wrażenie, że w sprawie nic się nie [...]

Roszczenie zwrotne Zakładu Ubezpieczeń (roszczenie regresowe)

Roszczenie zwrotne (regresowe) jest prawem żądania przez Zakład Ubezpieczeń zwrotu wypłaconego w związku z powstałą szkodą odszkodowania od sprawcy zdarzenia. [...]

Czym właściwie jest znak towarowy?

Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.- prawo własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie, [...]

Notarialny nakaz zapłaty

Dnia 11.07.2016 r. na stronie Internetowej Rządowego Centrum Legislacji udostępniony został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia [...]

Zawarcie umowy przy użyciu wzorca umownego

W codziennym życiu zawieramy umowy, które regulują nasze zobowiązania wobec dostawców energii, dostawców internetu, operatorów telefonii komórkowej, zakładów ubezpieczeń i [...]

Mandat i co dalej?

Każdemu zdarzyć się może podróżować komunikacją publiczną bez ważnego biletu. Niejednokrotnie, w obliczu nieprawidłowo przeprowadzonej kontroli, brak ważnego dokumentu przewozu [...]

Służebność przesyłu

W dzisiejszej rzeczywistości bardzo często spotykamy się z okolicznością, iż na naszej nieruchomości zostały usytuowane urządzenia przesyłowe wykorzystywane przez przedsiębiorstwa [...]

Ochrona majątkowych praw autorskich

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.- o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sposób kompleksowy chroni prawa autorów do [...]

Nowa definicja dokumentu w procedurze cywilnej

W dniu 10 lipca 2015 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego [...]

Autorskie prawa osobiste

Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, będący zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o [...]