Loading...

Postępowanie w sprawie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, gdy dłużnik długotrwale nie reguluje swoich zobowiązań, a mimo wszystko prowadzi dalej działalność gospodarczą. W takiej [...]

Zwrot towaru a brak paragonu?

Wyrokiem z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt VII AmC 695/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII [...]

Czy mogę odmówić składania zeznań w sprawie cywilnej?

Zgodnie z procedurą prawa cywilnego nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, a osoba wezwana do sądu ma [...]

Sposoby powstania spółki jawnej na gruncie K.S.H.

Spółka jawna, opisana w art. 22 - 85 k.s.h. jest modelową spółką osobową prawa handlowego. Nie zawiera elementów kapitałowych, które [...]

Zmiany w kodeksie cywilnym

Od 8 września 2016 r. E-maile i SMS-y też są dokumentami Od 8 września 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy Kodeksu [...]

Rozpowszechnianie wizerunku

Wizerunek jest dobrem osobistym chronionym prawnie na podstawie art. 23 KC. Nie ma definicji legalnej wizerunku, ale przeważa stanowisko, w [...]

Szkody majątkowe a szkody na osobie – różnice w zakresie odpowiedzialności

Zdarzenie powodujące szkodę może przydarzyć się każdemu. Ta mało przyjemna okoliczność może skutkować koniecznością naprawienia szkody przez osobę odpowiedzialną za [...]

Doręczenia pomiędzy profesjonalistami na gruncie k.p.c.

Jak wiadomo, najłatwiej popełnić błędy na rzeczach prostych. Dlatego w praktyce warto wracać do podstaw, aby w natłoku codziennych spraw [...]

Odmowa dostępu do informacji publicznej

Odmowa dostępu do informacji publicznej – właściwe postępowanie organu i środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy. Uzyskanie dostępu do informacji publicznej, niekiedy [...]

Roszczenia wspólnoty

Wiele wspólnot mieszkaniowych boryka się z problemem niepłacących właścicieli mieszkań. W wyniku takiej sytuacji reszta lokatorów ponosi zwiększone koszty utrzymania [...]