Jak odzyskać pieniądze?

Jeżeli zastanawiamy się , kiedy podjąć pierwsze działania windykacyjne, odpowiedź jest prosta — jak najwcześniej. Moment, gdy wierzytelność stanie się wymagalna jest jednym z właściwych, jednak prewencyjnie dobrze jest zadbać o to jeszcze przed terminem wymagalności np. poprzez powierzenie monitoringu płatności wyspecjalizowanej firmie.

To w jakim stopniu skutecznie odzyskamy swoje pieniądze zależy w dużej mierze od tego jak zabezpieczyliśmy się przed ewentualnością brak płatności od naszego kontrahenta. Co warto zrobić? Przede wszystkim zadbać aby już podczas zawierania kontraktu – np. podpisania umowy na świadczenie usług – zebrać wszelkie dane teleadresowe, zgody, które mogą być niezbędne np. podczas prowadzenia postępowania sądowego. Dobrym krokiem jest opatrzenie wystawianych faktur pieczęcią prewencyjną. Warto wprowadzić zapisy pozwalające na elektroniczne prowadzenie korespondencji – w tym tej windykacyjnej. Ostatnia nowelizacja ustawy o BIG-ach (13.11.2017) zezwala bowiem aby w przypadku relacji B2B, wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem o dokonaniu wpisu do Rejestru Dłużników BIG dokonywane było w formie elektronicznej.
Ponadto przed zmianami wierzyciel musiał przesyłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty z tytułu każdej niespłaconej raty zobowiązania – np. kolejnego nieopłaconego rachunku za telefon czy raty kredytu, aby uaktualnić dane w BIG. Od 13.11.2017 r. ustawa o BIG mówi, że jeśli w umowie wierzyciel zawrze odpowiedni zapis, nie ma takiego obowiązku. Może aktualizować dane bez dodatkowego powiadamiania.
Co zyskamy, dzięki takim działaniom? Otóż dłużnik będzie świadomy, że poważnie traktujemy swoje wierzytelności, będziemy dysponowali wiedzą na temat sytuacji dłużnika a przede wszystkim będziemy gotowi na ewentualne kolejne etapy procesu.
Sposobem na szybsze i mniej kosztowne odzyskanie wierzytelności jest powierzenie odzyskania zadłużenia firmie windykacyjnej, szczególnie kancelarii prawnej która przeprowadzi cały proces odzyskiwania należności – w tym postępowanie sądowe i egzekucyjne. Decyzja o skorzystaniu z firmy windykacyjnej znacznie zmniejsza własne koszty związane z prowadzoną windykacją długów.
Przeprowadzenie procesu windykacji może być bezkosztowe dla zleceniodawcy, w sytuacji gdy skorzystamy z uprawnień jakie daje nam ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ( poprzedni tytuł: ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 8 marca 2013 ) Nowelizacja tej ustawy wprowadziła istotne zmiany w zakresie możliwości obciążenia dłużnika kosztami windykacji . I tak : gdy wartość należności nie przekracza 5 000 zł, rekompensata z tytułu kosztów windykacji wynosi równowartość 40 euro, gdy wierzytelność jest wyższa od 5 000 zł a niższa od 50 000 zł, rekompensata może wynieść równowartość 70 euro, w przypadku wierzytelności powyżej 50 000 zł należna rekompensata może wynieść równowartość 100 euro.
W profesjonalnej firmie, doświadczenie pracowników sprzyja dużej efektywności w odzyskiwaniu należności. W dużej mierze zakończona jest na etapie polubownym co jest dla Klientów najkorzystniejsze, generuje bowiem stosunkowo niewielkie koszty i daje szybkie efekty w procesie ściągania należności.
W razie nieskuteczności polubownej windykacji, firma występuje w imieniu Klienta na drogę sądową. Tu z kolei doświadczenie i profesjonalizm bezwzględnie decyduje o skuteczności i szybkości działania.
Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp. k. prowadzi wszystkie opisane wyżej czynności:
1. Udostępniamy pieczęć prewencyjną
2. Prowadzimy monitoring płatności
3. Prowadzimy windykację polubowną
4. Prowadzimy windykację na etapie sądowym i egzekucyjnym

Zapraszamy:
www.i-rs.pl

Udostępnij: