Departament Procesowy Obsługi Zakładów Ubezpieczeń i Obsługi Prawnej

Waldemar Szubert

Radca Prawny, Ekspert

Ekspert, którego wieloletnie doświadczenie obejmuje prawo odszkodowań (delikty i odpowiedzialność kontraktowa), ubezpieczeń (w tym obowiązkowych, osobowych, przestępczości ubezpieczeniowej), umów (w tym z zakresu prawa przewozowego, zarządzania nieruchomościami, windykacji należności pieniężnych, spółek handlowych), prowadzenia działalności gospodarczej, spadkowe, egzekucyjne, ochrony dóbr osobistych (na drodze cywilnej i w postępowaniu karnym).

Absolwent Wydziału Prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi oraz English Language Centre Studium Języka Angielskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Biegle mówi w języku angielskim, posługując się nomenklaturą prawniczą i biznesową, których znajomość potwierdzając certyfikaty CAE, Legal English TOLES oraz BEC.

Uczestnik warsztatów, szkoleń oraz konferencji branżowych. Regularnie publikuje artykuły i komentarze z obszaru procesów obsługi zakładów ubezpieczeń na łamach ogólnopolskiego dziennika Rzeczpospolita oraz Gazety Ubezpieczeniowej. Pełni również rolę eksperta w wypowiedziach do mediów elektronicznych oraz prelegenta podczas webinariów skierowanych do podmiotów z sektora finansowego.

Od 2020 roku związany z Kancelarią na stanowisku Eksperta w zakresie obsługi dużych instytucji finansowych – zakładów ubezpieczeń w ramach postępowań sądowych z zakresu ubezpieczeń obowiązkowych, dobrowolnych oraz klientów indywidualnych – zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy. Do obowiązków służbowych należy ponadto prowadzenie obsługi sądowej jednego z zakładów gospodarowania nieruchomościami lokalowymi, w szczególności spraw o eksmisje i zapłatę czynszu najmu albo odszkodowania za bezumowne korzystanie.

Zobacz również

Pozostali członkowie zespołu