Departament Procesowy Obsługi Zakładów Ubezpieczeń i Obsługi Prawnej

Michał Rokita

Radca Prawny , Ekspert

Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej świadczonej na rzecz dużych instytucji finansowych, w szczególności w celu dochodzenia przysługujących roszczeń oraz na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych w postępowaniach sądowych z zakresu ochrony praw wynikających z ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych.

Absolwent jednolitych magisterskich studiów prawniczych w systemie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z uzyskanym w 2016 roku tytułem magistra.

Tytuł zawodowy Radcy Prawnego uzyskał w 2022 roku, po ukończeniu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Z kancelarią związany od 2017 roku. Na co dzień zajmuje się ochroną praw towarzystw ubezpieczeniowych zarówno w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ubezpieczeń obowiązkowych jak i dobrowolnych oraz windykacją należności pieniężnych. Podejmuje działania na etapie sądowym i pozasądowym.

Zobacz również

Pozostali członkowie zespołu