Departament Administracji, Kadr i Rozliczeń

Jadwiga Krawczyk

Dyrektor Departamentu Administracji, Kadr i Rozliczeń

Ekspertka  oraz Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania działami administracyjnymi i HR. Swoje doświadczenie zdobywała w  organizacjach z sektora  finansów, ubezpieczeń,   telekomunikacji i produkcji.  Posiada szeroką wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wyznaje zasadę „ Kto nie idzie do przodu, ten się cofa” , dlatego nieustannie pogłębia i szlifuje swoją wiedzę z zakresu administracji oraz HR podczas certyfikowanych kursów organizowanych przez prestiżowe organizacje m. in. EY Academy of Business. Uczestniczy w  szkoleniach i konferencjach branżowych.

W kancelarii odpowiedzialna za nadzór i organizację pracy departamentu. Odpowiada za należyte funkcjonowanie administracji  firmy  m.in.: zarządza procesami kadrowo-płacowymi, procesami obsługi kancelaryjnej, organizuje sprawną pracę biura poprzez tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących procedur, dba o optymalizację procesów i kosztów zarządzania majątkiem firmy oraz koordynuje pracą podległych działów (administracji, rozliczeń i kadrowego). Nadzoruje również procesy rekrutacji  i selekcji  pracowników.

Zobacz również

Pozostali członkowie zespołu