Dział Obsługi Egzekucyjnej

Arkadiusz Skwarek

Adwokat, Kierownik Działu Obsługi Egzekucyjnej i Monitoringu Komorniczego

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji z nieruchomości. Przez 10 lat pracował w jednej z największych na rynku kancelarii prawnych zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami. Koordynował pracą zespołu obsługującego kilkanaście tysięcy spraw o zapłatę należności na etapie postępowania egzekucyjnego. Jest autorem wielu nowatorskich rozwiązań związanych z podnoszeniem efektywności prowadzonych postępowań egzekucyjnych, a także automatyzacji procesów.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Rada Adwokatów w Warszawie.

Regularnie podnosi swoje kwalifikacje podczas branżowych szkoleń.

W Kancelarii odpowiedzialny za zarządzanie i koordynację pracy zespołu m.in. monitoring komorniczy oraz nadzór nad jakością realizowanych postępowań egzekucyjnych. Do codziennych zadań Arka należy także monitorowanie zmian w przepisach w kontekście ich wpływu na pracę działu.

Zobacz również

Pozostali członkowie zespołu