Departament Procesowy Zarządzania Wierzytelnościami

Arkadiusz Skwarek

Adwokat, Dyrektor Departamentu Procesowego Zarządzania Wierzytelnościami

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dochodzeniu wierzytelności na drodze prawnej. Przez 10 lat pracował w jednej z najwiekszych na rynku kancelarii zajmujacych się zarządzaniem wierzytelnościami. Koordynował pracą zespołu obsługującego kilkanaście tysięcy spraw o zapłatę na etapie postępowania egzekucynjego. Jest autorem wielu nowatorskich rozwiązań związanych z podnoszeniem efektywności prowadzonych postępowań, a także automatyzacji procesów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwesytecie Marii Curie Słodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej oraz aplikacji adwokackiej przy Okęgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zakończonej pozytywnym wynikiem i wpisem w 2016 roku na listę adwokatów.

W Kancelarii odpowiedzialny za zarządzanie i koordynację pracy Departamentu Procesowego Zarządzania Wierzytelnościami.

Zobacz również

Pozostali członkowie zespołu