LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ profilaktyka w zarządzaniu należnościami

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ profilaktyka w zarządzaniu należnościami.
Podniesienie dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym stanowi obecnie jeden z istotnych elementów zapobiegających zatorom płatniczym, głównie w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwami.
Stan w jakim obecnie jesteśmy i najbliższe miesiące w gospodarce mogą powodować, że wydłuży się okres oczekiwania za płatności z tytułu wystawionych faktur za sprzedany towar czy wykonane usługi. Istnieje wiele metod zapobiegania takim sytuacjom, jedną z nich jest monitoring płatności.
Monitoring płatności to profilaktyka. Jego celem jest zminimalizowanie opóźnień w płatnościach. Działanie to polega głównie na przypominaniu o terminach zbliżających się terminów zapłaty za wystawione faktury. Poza najistotniejszym elementem procesu – czyli właśnie przypominaniu – podczas kontaktu weryfikowany jest właściwy przepływ faktur, poprawność jej wystawienia, wreszcie – czy faktura nie jest kwestionowana.
Szczególnie w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw, nie dysponujących właściwymi systemami zarządzania należnościami, taka usługa jest bardzo pomocna. Korzystają więc dwie strony – zarówno wystawca faktury, jak i płatnik, z którym – często w imieniu wystawcy faktury – kontaktuje się firma świadcząca usługi monitoringu.
Rozpoczęcie procesu monitoringu w bardzo wczesnej fazie – nawet kilka dni po wystawieniu faktury – przynosi znakomite rezultaty, skuteczność dochodzi nawet do 90 %. Wpływa to bardzo korzystnie na obniżenie kosztów ewentualnych działań windykacyjnych. Inne korzyści wynikające z monitoringu to między innymi: możliwość wykrycia nierzetelnych kontrahentów już na początku, a także, zwiększenie skuteczności windykacji, ponieważ należności monitorowane od wczesnej fazy można szybciej i łatwiej odzyskać.
Monitoring płatności dzięki właściwemu przeprowadzeniu procesu, nie powoduje zachwiania dobrych relacji pomiędzy przedsiębiorcami, a co najważniejsze, zapewnia poprawienie płynności finansowej przedsiębiorstw.
Zapraszamy do skorzystania z usługi monitoringu płatności prowadzonej w ramach procesów zarządzania wierzytelnościami w Kancelarii Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k.

Udostępnij: