CONTACT

Address

Address details

Kancelaria Radców Prawnych
Ryszewski, Szubierajski Sp.k.
Prosta St., 00-838 Warsaw

Company

Company details

NIP: 5272687456
REGON: 146416546
KRS: 0000762514

Contact details

Email address

Dla osób zadłużonych
windykacja@i-rs.pl
sekretariat@i-rs.pl

Opening Hours

Monday - Friday

8:00-17:00

Our Domain

Webside

www.i-rs.pl

Social Media

Contact Form

Press Office

Bogusław Gębarowski

Director
Rozwoju Biznesu

Email

boguslaw.gebarowski@i-rs.pl

Linkedin

LinkedIn

Reklamacje

Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.K. informuje o możliwości składania reklamacji wnoszonych przez osoby zadłużone lub przez inne osoby, które zgłaszają zastrzeżenia dotyczące kontaktów ze strony Kancelarii.
Reklamacje mogą być składane:

  1. W formie pisemnej za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej na adres: Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa.
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@i-rs.pl

Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona w możliwie najkrótszym czasie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia. W wyjątkowych sytuacjach rozpatrywanie reklamacji może potrwać do 60 dni od daty jej otrzymania. W takiej sytuacji zostaną Państwo poinformowani o przyczynach opóźnienia.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.