Fundusz Gwarancji Płynnościowych

Fundusz Gwarancji Płynnościowych

20 kwietnia 2020

Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z epidemią SARS-CoV-2 uruchomił Fundusz Gwarancji Płynnościowych. z którego udzielane będą gwarancje dla średnich i dużych firm odczuwających negatywne skutki pandemii.  Na gwarancje BGK przeznacza 100 mld zł. Pozwoli to na zabezpieczenie 125 mld zł kredytów.

Fundusz  jest częścią tzw. rządowej tarczy antykryzysowej, a gwarancje będą udzielane do 31 grudnia 2020 r. i mogą zabezpieczać kredyty udzielane od 1 marca 2020 r.

Czym jest gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa to specyficzna umowa z bankiem, w której instytucja zobowiązuje się do wypłacenia Twojemu wierzycielowi  świadczenia wtedy, gdy będziesz miał problem z terminowym spłacaniem rat. W zamian pobierana jest prowizja na rzecz banku za to, że w razie potrzeby ureguluje Twoje długi. Najczęściej jest to pewien procent od sumy, jaką bank wypłaci wierzycielowi w sytuacji, gdy staniesz się niewypłacalny.

Do tej pory 10 banków kredytujących podpisało z BGK umowę o współpracy, oznacza to, że przedsiębiorcy mogą już składać wnioski o kredyt płynnościowy zabezpieczony gwarancją.

Do funduszu dołączają kolejne banki, które dla przedsiębiorców są pierwszą linią kontaktu. Przedsiębiorca, który planuje wziąć kredyt obrotowy zabezpieczony gwarancją, powinien zwrócić się do swojego banku: gdzie ma otwarty rachunek lub spłaca już wcześniej zaciągnięty kredyt. Aktualna lista banków znajduje się na stronie:

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/.

Gwarancja może pokryć do 80 proc. wartości kredytu, a maksymalna jego wartość nie może przekroczyć 250 mln zł. Minimalna wartość samej gwarancji to 3,5 mln zł, a maksymalna może sięgnąć 200 mln zł. W ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych przedsiębiorca może uzyskać zabezpieczenie kredytu na okres do 27 miesięcy, ale nie dłużej niż sam okres trwania kredytu przedłużony o trzy miesiące.

Z gwarancji może skorzystać przedsiębiorstwo duże i średnie, które potrzebuje finansowania płynnościowego. Wysokość kredytu jest zależna od potrzeb płynnościowych przedsiębiorstwa, określonych na podstawie kosztu wynagrodzeń, wartości obrotów lub odpowiedniego uzasadnienia tych potrzeb. Gwarancjami, po spełnieniu kryteriów, będą obejmowane kredyty udzielone od 1 marca 2020.

Gwarancja może odnosić się zarówno do kredytów nowo udzielonych, jak i odnawianych kredytów w rachunku bieżącym i linii kredytowych.

Gdzie złożyć wniosek

Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o gwarancję – wraz z wnioskiem o kredyt – w banku kredytującym. Przyjęta specjalna zasada oceny zdolności kredytowej, pozwala na ocenę kondycji finansowej nie na czas obecny  – czyli w trakcie pandemii  – ale na koniec  2019 r. a zatem gwarancja może zostać udzielona kredytobiorcy, który nie znajdował się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r. oraz nie miał zaległości na 1 lutego wobec US, ZUS/KRUS i w banku kredytującym.

Jakie zabezpieczenie

Gwarancje to zabezpieczenie spłaty kredytu, np. obrotowego. BGK w ramach funduszu obejmie nią 80 proc. kwoty kredytu, co oznacza, że 20 proc. pozostaje po stronie przedsiębiorcy. Zabezpieczeniem na rzecz BGK jest weksel in blanco.

Jak działa gwarancja

W praktyce gwarancja zadziała w sytuacji, gdyby przedsiębiorca utracił zdolność regulowania kolejnych rat kredytu. Dzięki gwarancji BGK bank udzielający kredytu ma pewność, że zobowiązanie w części zabezpieczonej przez BGK, zostanie spłacone. Tego typu zabezpieczenie pozwala z jednej stronie na dostęp do finansowania firmom, które nie mają zdolności kredytowej, z drugiej sprawia, że bank kredytujący jest bardziej skłonny do pożyczania kapitału. W czasach kryzysu to właśnie ten drugi aspekt jest szczególnie istotne.

Udostępnij: