EGZEKUCJA Z MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z egzekucją prowadzoną z majątku wspólnego małżonków. Istotne znaczenie dla opisywanego problemu [...]

ZAKRES UBEZPIECZENIA OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Ruch pojazdu w rozumieniu art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK Choć dla większości z posiadaczy pojazdów mechanicznych [...]