KONTAKT

Tomasz Matuszczak

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uczestnik programu MOST na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Od początku kariery zawodowej związany z szeroko pojętą branżą zarządzania wierzytelnościami (w tym ich dochodzeniem na etapie polubownym oraz przymusowym), zdobywał doświadczenie m.in. w firmach pożyczkowych, firmach zarządzających nieruchomościami oraz bankach.

Z Kancelarią związany od listopada 2023 roku, odpowiedzialny za kompleksową obsługę portfeli wierzytelności własnych Kancelarii na etapie przedsądowym oraz sądowym.

Zobacz również

Pozostali członkowie zespołu