Dział Obsługi Egzekucyjnej

Paulina Pragacz-Rejniak

Prawnik, Koordynator Działu Obsługi Egzekucyjnej

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego W Olsztynie.

Ukończyła aplikację komorniczą w Warszawskiej Izbie Komorniczej.

Przez 5 lat pracowała w kancelariach komorniczych w Warszawie, w tym 2 lata na stanowisku asesora komorniczego.
W kancelarii odpowiedzialna za podejmowanie działań na etapie postępowania egzekucyjnego.

Zobacz również

Pozostali członkowie zespołu