Departament Administracji, Kadr i Rozliczeń

Natalia Bolimowska

Kierownik Zespołu Obsługi Kancelaryjnej i Archiwum

Kilkuletnie doświadczenie zdobywała w branży usług profesjonalnych pracując w działach administracji, gdzie odpowiadała za obieg dokumentów i przepływ korespondencji oraz efektywną pracę zespołów.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Systematycznie podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach z obszarów efektywnego zarządzania zespołem i archiwizacji dokumentacji w kancelarii.

Z Kancelarią związana od 2018 r., w której odpowiada za pracę zespołu obsługi kancelaryjnej i sprawne zarządzanie archiwum. Nadzoruje rejestrację, prawidłowy obieg dokumentów i korespondencji pomiędzy Kancelarią, Klientami oraz Sądami.

Zobacz również

Pozostali członkowie zespołu