KONTAKT

Monika Bondzia

Kierownik Działu Windykacji Polubownej

Manager z 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu procesami i zespołami z obszarów dochodzenia należności. Specjalizuje się w tematyce optymalizacji i usprawnianiu procesów windykacji polubownej.

Swoje kompetencje rozwija poprzez uczestnictwo w szkoleniach i wydarzeniach  branżowych.

W kancelarii odpowiedzialna za nadzór i organizację pracy działu windykacji polubownej.

Zobacz również

Pozostali członkowie zespołu