Departament Procesowy Obsługi Zakładów Ubezpieczeń i Obsługi Prawnej

Michał Szymankiewicz

Radca prawny, Wspólnik, Dyrektor Departamentu Procesowego Obsługi Zakładów Ubezpieczeń

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w tematyce obejmującej procedurę cywilną i prawo ubezpieczeń gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń dochodzonych od Zakładów Ubezpieczeń na drodze postępowania sądowego, a także roszczeń kierowanych przez Zakłady Ubezpieczeń na drodze postępowania karnego w tym m.in. w sprawach dotyczących fraudów ubezpieczeniowych.

Absolwent Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczony ekspert i prelegent szkoleń dedykowanych dla Zakładów Ubezpieczeń. Autor licznych publikacji o tematyce ubezpieczeniowej m.in. na łamach „Gazety Ubezpieczeniowej” i w mediach społecznościowych Kancelarii. Od kilku lat prowadzi webinary z obszaru ubezpieczeń gospodarczych dedykowane dla kadry zarządzającej Zakładów Ubezpieczeń oraz ich pracowników.

Z Kancelarią związany od pierwszego roku aplikacji radcowskiej w 2013 r. Od tego czasu miał realny wpływ na rozwój Kancelarii, zajmując się strategią jej rozwoju, równolegle odpowiedzialny był za obsługę zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa ubezpieczeniowego, w tym również w zakresie ubezpieczeń społecznych, a także prawa rodzinnego i lokalowego.

Obecnie jako Dyrektor Departamentu Procesowego Obsługi Zakładów Ubezpieczeń odpowiada za kompleksową obsługę renomowanych Zakładów Ubezpieczeń w zakresie postępowań sądowych kierując pracą kilkudziesięcioosobowego Zespołu.

Zobacz również

Pozostali członkowie zespołu