KONTAKT

Karolina Wylot

Koordynator Działu Windykacji Polubownej

Koordynator Działu Windykacji Polubownej. Specjalizuje się w zarządzaniu strategią i operacyjnymi procesami dochodzenia należności. Odpowiedzialna za optymalizację i obsługę portfeli windykacyjnych, w tym nadzorowanie i wsparcie bieżącej pracy zespołu.

Z Kancelarią związana od 2018 r.

Zobacz również

Pozostali członkowie zespołu