Departament Administracji, Kadr i Rozliczeń

Justyna Zawadzka

Główna Księgowa

Od kilkunastu lat odpowiada za księgowość w firmach, wcześniej piastując to stanowisko pracując w sektorze publicznym, odpowiadała za sporządzanie sprawozdań finansowych, nadzór nad prawidłowym obiegiem faktur, potwierdzanie sald z kontrahentami, prowadzenie ewidencji księgowej oraz przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych.

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z rachunkowości. Posiada Certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Systematycznie bierze udział w szkoleniach zawodowych i podnosi swoje kompetencje.

Z Kancelarią związana od 2019 roku, gdzie prowadzi nadzór nad całym działem księgowości oraz prawidłowością rozliczeń podatków.

Zobacz również

Pozostali członkowie zespołu