Waldemar Szubert

Radca Prawny

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego – w szczególności prawa odszkodowań, prawa ubezpieczeń, prawa umów, prawa przewozowego. Posiada bogate doświadczenie procesowe, występując przed sądami wszystkich instancji apelacji warszawskiej, łódzkiej, gdańskiej, poznańskiej. Prowadzi z ramienia kancelarii obsługę procesową spraw lokalowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Ukończył aplikację radcowską przy OIRP w Łodzi. Obronił pracę magisterską w katedrze prawa cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego przed komisją w składzie z prof. Birutą Lewaszkiewicz-Petrykowską (była sędzia TK – jeden z założycieli UŁ), prof. Małgorzatą Pyziak-Szafnicką (sędzia TK), dr Krzysztofem Kuroszem (promotor – Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Kontakt:

Telefon: 22 251 64 61

E-mail waldemar.szubert@i-rs.pl