Kancelaria oferuje kompleksową obsługę spraw dotyczących ubezpieczeń gospodarczych, rozpoczynając od wsparcia Klientów, w analizach lub przygotowaniu wzorców umownych, poprzez opiniowanie, aż do reprezentacji Klientów na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.

Mamy szerokie doświadczenie, w szczególności w takich sprawach jak:

  • szkody na osobie,
  • szkody w mieniu,
  • ubezpieczenia finansowe – gwarancje ubezpieczeniowe,
  • ubezpieczenia osobowe na życie,
  • ubezpieczenia utraty zysków,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców, zawodowe i członków zarządów,
  • prowadzenie spraw dotyczących regresów (typowych i nietypowych),

Zapewniamy reprezentację Klientów na terenie całego kraju.

Oferujemy możliwość dostępu on-line do prowadzonych przez Kancelarię spraw. Aplikacja on-line pozwala na bieżącą weryfikację statusu spraw, sald oraz podejmowanych działań, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Pracownicy Kancelarii na każdym etapie postępowania podejmują działania zmierzające do osiągnięcia jak najwyższej skuteczności. W toku postępowania w sposób aktywny zabezpieczamy interesy naszych Mocodawców.

Po weryfikacji dokumentacji w sprawie przesyłamy do Klientów rekomendację w zakresie możliwych do podjęcia dalszych działań prawnych, które mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności działań, dzięki doświadczeniu w prowadzeniu kilkunastu tysięcy spraw ubezpieczeniowych potrafimy zidentyfikować zagrożenia oraz ocenić szanse na uzyskanie korzystanego wyniku w sprawie.

Wieloletnie doświadczenie wspólników Kancelarii w obsłudze wiodących na polskim rynku zakładów ubezpieczeń pozwala na dobór odpowiedniego modelu współpracy dla każdego Klienta indywidualnie.