Paulina Pragacz-Rejniak

Koordynator Działu Obsługi Egzekucyjnej

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego W Olsztynie. Ukończyła aplikację komorniczą w Warszawskiej Izbie Komorniczej. Przez 5 lat pracowała w kancelariach komorniczych w Warszawie, w tym 2 lata na stanowisku asesora komorniczego.
W kancelarii odpowiedzialna za podejmowanie działań na etapie postępowania egzekucyjnego.

Kontakt:

Tel. 22 272 98 86 wew. 186

E-mail: paulina.pragacz@i-rs.pl