Karolina Wylot
Koordynator Działu Windykacji Polubownej

W Kancelarii odpowiedzialna za pracę działu windykacji polubownej.

 

Kontakt:
Telefon: 22 272 91 50
e-mail: karolina.wylot@i-rs.pl