Karolina Wylot
Kierownik Działu Windykacji Polubownej

W Kancelarii odpowiedzialna za pracę działu windykacji polubownej.

 

Kontakt:
Telefon: 792 692 042
e-mail: karolina.wylot@i-rs.pl