Justyna Cygan
Z-ca Kierownika biura

Odpowiedzialna za obsługę administracyjną, komunikację z Klientami oraz sądami.

Kontakt:
Telefon: 792 692 042
e-mail: justyna.cygan@i-rs.pl