About Bogusław Gębarowski

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Bogusław Gębarowski has created 85 blog entries.

EGZEKUCJA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W ŚWIETLE WZROSTU MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę to jeden z kluczowych sposobów dochodzenia należności w toku postępowania egzekucyjnego. Istotną kwestią, która wymaga [...]

PRAKTYCY PRAWA

Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp. k.  rozpoczyna cykl spotkań poświęconej tematyce prawnej i zaprasza na inauguracyjne spotkanie przy porannej kawie w ramach cyklu [...]

ZMIANY W BANKACH. BĘDZIE TRUDNIEJ O KREDYT?

Do końca  czerwca br. banki w Polsce miały czas na dostosowanie się do reguł zawartych w Rekomendacji S Komisji Nadzoru [...]

KONSEKWENCJE PRZEGRANIA SPRAWY O ROSZCZENIE CZĘŚCIOWE W PRAKTYCE OBSŁUGI PROCESOWEJ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

I. Istota problemu W praktyce sporów sądowych, bardzo często zdarza się, że powód, dochodzący w jego przekonaniu należnego mu świadczenia [...]

DORĘCZENIA KOMORNICZE W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH

Przełomowym momentem w polskim ustawodawstwie był  7 listopada 2019 roku, to wtedy do kodeksu postępowania cywilnego  wprowadzono regulacje dotyczące doręczeń [...]

NOWE TECHNOLOGIE W BRANŻY ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI

Od kilku tygodni spółka Smart Business Software wdraża na rynku narzędzie w formie aplikacji do efektywnego zarządzania procesami egzekucyjnymi w [...]

OSZUSTWA W UBEZPIECZENIACH OSOBOWYCH

Podatność działalności ubezpieczeniowej na nieuczciwe zachowania Działalność ubezpieczeniowa, będąca działalnością finansową, jest działalnością szczególnego zaufania. Nie jest możliwe takie ukształtowanie [...]

NADCHODZĄCE ZMIANY W PRAWIE SPADKOWYM

Wszystko wskazuje na to, że nadchodzą zmiany w prawie spadkowym. Rada Ministrów rozpoczęła prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie [...]

O FUNDUSZACH SEKURYTYZACYJNYCH (prawie ) WSZYSTKO

Czym jest sekurytyzacja? Poprzez pojęcie „sekurytyzacji” wierzytelności należy rozumieć transakcję, w ramach i dla potrzeb której zostaje  wyodrębniony z ksiąg [...]

6 LIPCA – DZIEŃ RADCY PRAWNEGO

6 lipca , radcy prawni obchodzą swoje święto ustanowione w 2011 roku przez Krajową Radę Radców Prawnych, na pamiątkę przyjęcia [...]