Oferujemy obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów publicznych gospodarujących mieniem komunalnym. Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej oraz w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach związanych z nieruchomościami. Prawnicy Kancelarii uczestniczyli  w kilku tysiącach sporów sądowych, obsłudze licznych transakcji handlowych, weryfikacji umów, negocjacjach, co daje gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług.

Obsługa prawna związana z nieruchomościami obejmuje:

  • prowadzenie spraw sądowych,
  • obsługa procesów inwestycyjnych,
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych związanych z roszczeniami wynikającymi z wad budynków,
  • sporządzanie i weryfikacja umów,
  • uczestnictwo w negocjacjach,
  • bieżące wsparcie prawne związane z gospodarowaniem nieruchomościami,
  • prowadzenie spraw związanych z zasiedzeniem nieruchomości,
  • wsparcie wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości w zakresie windykacji należności.