ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zakazy i ograniczenia, nowe przepisy bezpieczeństwa, poczucie niepewności – w dobie pandemii dotyczą nas wszystkich i mają praktycznie znaczenie w  każdej gałęzi gospodarki.

W jaki sposób wpłynęły na zarządzanie nieruchomościami?

Artykuł 184 b ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. dokładnie określa, na czym polega zarządzanie nieruchomościami. Zgodnie z nim zarządzanie nieruchomością,  to szereg  decyzji i czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, w tym miedzy innymi właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej, bieżące administrowanie nieruchomością oraz uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Podmiot, któremu zlecone zostanie zarządzanie nieruchomością, powinien zapewnić pełną opiekę nad powierzonymi mu nieruchomościami. Może to być zarówno budynek mieszkalny – prywatne domy wielorodzinne, bloki czy kamienice – jak również różnej wielkości biurowce.

Zadaniem takiego podmiotu jest kompleksowa obsługa obiektu, która obejmuje m.in. prowadzenie księgowości i obsługa należności finansowych,

Jednym z problemów branży zarządzania nieruchomościami – mogącym nasilać się w czasie pandemii, jest nieregularne wywiązywanie się z zobowiązań płatniczych, a także relatywnie trudne egzekwowanie tych należności. W dużym stopniu utrudnia, a niejednokrotnie całkowicie uniemożliwia wykonanie zaplanowanych remontów czy prac modernizacyjnych  w obrębie danego budynku lub zespołu budynków. Nie wszyscy  mieszkańcy są oczywiście problematyczni, a za wpłaty dokonywane przez tych sumiennych i punktualnych wykonać można najważniejsze zadania na dany okres, jednakże bardzo rzadko funduszy wystarcza na realizację wszystkich celów. Oznacza to, że administrator nieruchomości podjąć musi kluczową decyzję – albo zaniecha on części prac przenosząc je na kolejny okres rozliczeniowy, albo też założy i zrealizuje procesy utrzymywania płynności płatniczych ze strony mieszkańców.

Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k. zabezpieczy w imieniu swoich Klientów takie procesy. Specjalizujemy się w zarządzaniu wierzytelnościami od etapu wczesnego po etap sądowo- egzekucyjny.

Proponujemy kompleksową obsługę – w tym pomoc prawną z zakresu m. inn. ustalania stanów prawnych nieruchomości, sporządzania bieżących opinii prawnych, przygotowywania aktów prawnych – projektów uchwał, statutów i regulaminów, reprezentowania przed sądami , urzędami administracji publicznej i jednostkami samorządu terytorialnego.

Zapraszamy do współpracy.

Share: