DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI OD SPADKOBIERCÓW

 

🔊Tryb obsługi sprawy, w której nastąpił zgon dłużnika, jest uzależniony od tego, na jakim etapie postępowania windykacyjnego do zdarzenia dochodzi. Inaczej postępować będziemy ze sprawami, dla których wierzyciel posiada tytuł wykonawczy względem dłużnika, a inaczej w sprawach bez takiego dokumentu. Jednak zawsze postępowanie będzie zindywidualizowane i wymagać będzie wysokospecjalistycznej wiedzy, jak również znajomości praktyk, jakie stosują uczestnicy procesu.

Zapraszamy do lektury artykułu KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH RYSZEWSKI SZUBIERAJSKI SP.K. autorstwa Olga Krzeska-Kowalik opublikowanego w Gazeta Finansowa

https://lnkd.in/dWqeB-FD

 

Share: