Departament Procesowy Obsługi Zakładów Ubezpieczeń i Obsługi Prawnej

Sylwia Racka

Prawnik, Koordynator

Posiada wieloletnie doświadczenie w windykacji oraz prowadzeniu spraw związanych z roszczeniami w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, w tym roszczeń regresowych dochodzonych przez zakłady ubezpieczeń. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie ubezpieczeń gospodarczych, prawie procesowym oraz windykacji należności.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Regularnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w branżowych szkoleniach.

W Kancelarii odpowiedzialna za prowadzenie spraw ubezpieczeniowych i windykacyjnych.

Na co dzień zajmuje się w szczególności kompleksową obsługą zakładów ubezpieczeń.

Zobacz również

Pozostali członkowie zespołu