Departament IT

Cezary Szymański

Dyrektor Departamentu IT

Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w identyfikowaniu potrzeb organizacji w zakresie systemów informatycznych, tworzeniu i zarządzaniu zespołem IT i zarządzaniu zasobami systemów informatycznych. Od ponad dekady związany z rynkiem usług profesjonalnych.

W Kancelarii wytycza cele i określa strategię działu. Odpowiedzialny za kilkuosobowy zespół oraz bezpieczne i prawidłowe działanie systemów informatycznych oraz bazy danych. Sprawuje nadzór nad projektami dotyczącymi infrastruktury, rozwoju aplikacji i wsparcia technicznego. Współpracuje z dyrektorami poszczególnych departamentów kancelarii w zakresie potrzeb informatycznych oraz uczestniczy w pracach zarządu.

Zobacz również

Pozostali członkowie zespołu