• windykacja masowa B2C

    Kancelaria oferuje kompleksową obsługę spraw w zakresie windykacji, począwszy od etapu przedsądowego, aż po uzyskanie zaspokojenia na drodze egzekucji komorniczej lub wpisania należności w koszty uzyskania przychodu. Oferujemy możliwość dostępu on-line do prowadzonych przez Kancelarię spraw. Aplikacja on-line pozwala na bieżącą weryfikację statusu spraw, sald oraz podejmowanych działań, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Pracownicy Kancelarii na każdym etapie postępowania podejmują działania zmierzające do osiągnięcia jak najwyższej skuteczności. W toku postępowania egzekucyjnego w sposób aktywny nadzorujemy prowadzone przez komorników działania, w szczególności pod kątem poprawności i terminowości podejmowanych w sprawie czynności. Po weryfikacji dokumentacji w sprawie przesyłamy do Klientów rekomendację w zakresie możliwych do podjęcia dalszych działań prawnych, które mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności (roszczenia przeciwko członkom zarządu, wspólnikom spółek osobowych, prowadzenie postępowań o uznanie czynności prawnych poczynionych z pokrzywdzeniem wierzyciela, postępowania o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Wieloletnie doświadczenie wspólników Kancelarii w obsłudze wiodących na polskim rynku przedsiębiorców w tym windykacji masowej pozwala na dobór odpowiedniego modelu współpracy dla każdego Klienta indywidualnie.

  • windykacja korporacyjna B2B

    Kancelaria oferuje kompleksową obsługę spraw w zakresie windykacji, począwszy od etapu przedsądowego, aż po uzyskanie zaspokojenia na drodze egzekucji komorniczej lub wpisania należności w koszty uzyskania przychodu. Oferujemy możliwość dostępu on-line do prowadzonych przez Kancelarię spraw. Aplikacja on-line pozwala na bieżącą weryfikację statusu spraw, sald oraz podejmowanych działań, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Pracownicy Kancelarii na każdym etapie postępowania podejmują działania zmierzające do osiągnięcia jak najwyższej skuteczności. W toku postępowania egzekucyjnego w sposób aktywny nadzorujemy prowadzone przez komorników działania, w szczególności pod kątem poprawności i terminowości podejmowanych w sprawie czynności. Po weryfikacji dokumentacji w sprawie przesyłamy do Klientów rekomendację w zakresie możliwych do podjęcia dalszych działań prawnych, które mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności (roszczenia przeciwko członkom zarządu, wspólnikom spółek osobowych, prowadzenie postępowań o uznanie czynności prawnych poczynionych z pokrzywdzeniem wierzyciela, postępowania o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Wieloletnie doświadczenie wspólników Kancelarii w obsłudze wiodących na polskim rynku przedsiębiorców w tym windykacji masowej pozwala na dobór odpowiedniego modelu współpracy dla każdego Klienta indywidualnie.

  • obsługa prawna dochodzenia należności od członków zarządu spółek z o.o., wspólników spółek osobowych, spadkobierców dłużników,
  • dochodzenie wierzytelności zabezpieczonych hipoteką;
  • dochodzenie wierzytelności od dłużników posiadających stałe miejsce zamieszkania poza granicami Polski.