Udzielamy nieodpłatnych porad dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzin. Nasza pomoc dotyczy zarówno szkód na osobie jak również szkód materialnych, w tym w pojazdach.