Pro Bono stanowi skrót od Pro Publico Bono, zwrotu oznaczającego działanie dla dobra publicznego. Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski  Sp. k. realizuje tego typu pomoc  poprzez świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej zarówno konsumentom jak i przedsiębiorcom.

Kampania #probonoprawne prowadzona w kancelarii od marca 2020 roku, realizowana jest poprzez  świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej osobom, których nie stać na pokrycie kosztów obsługi prawnej, a które takiej pomocy potrzebują, mając na uwadze szczególnie okres pandemii w jakim znajdujemy się od kilku miesięcy. Kierowana jest do grup przedsiębiorców najbardziej poszkodowanych obostrzeniami wprowadzanymi w związku z pandemią.

Nasi prawnicy w sposób przystępny pomagają osobom nie mającym styczności z terminologią i procedurami prawnymi, starają się w sposób rozumiały i rzetelny wyjaśniać zaistniałe problemy.

W ramach kampanii #probonoprawne, organizujemy programy porad prawnych, webinariów, konsultacji telefonicznych, publikacji artykułów i podcastów o tematyce prawnej.

Informacje w tym zakresie pojawiają się na naszej stronie: www.i-rs.pl, w profilach kancelarii na LinkedIn: https://www.linkedin.com

Facebook: https://www.facebook.com/KancelariaRyszewskiSzubierajski

Oraz Twitter: www.twitter.com/kszubierajski

 

Kancelaria bierze także udział w ogólnopolskiej akcji Rzecznika Małych i Średnich przedsiębiorstw #ratujbiznes

 

Zapraszamy.